napędzać


napędzać
Napędzić komuś strachu (pot. stracha): – O Jezu, aleście mi stracha napędzili! – wrzasnął po polsku. Dopiero teraz Wiluś zauważył, że są jeszcze w niemieckich mundurach. W. Dymny, Opowiadania.
Nie można, trudno kogoś do czegoś kijem napędzić zob. kij 5.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • napędzać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, napędzaćam, napędzaća, napędzaćają, napędzaćany {{/stl 8}}– napędzić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, napędzaćdzę, napędzaćdzi, napędzaćpędź, napędzaćdzony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • napędzać — ndk I, napędzaćam, napędzaćasz, napędzaćają, napędzaćaj, napędzaćał, napędzaćany 1. forma ndk czas. napędzić (p.) 2. techn. «wprawiać w ruch, powodować funkcjonowanie jakiegoś mechanizmu lub jego części; dawać napęd» Sprężyna napędzająca… …   Słownik języka polskiego

  • napędzać – napędzić — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}stracha [strachu] {{/stl 13}}{{stl 7}} wywoływać czyjś strach, lęk, przerażenie; straszyć kogoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dzieci lubiły napędzać stracha najmłodszemu koledze. Swoją chorobą napędził bliskim… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • napędzać – napędzić [i syn.] kijem — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś} {do czegoś} {{/stl 8}}{{stl 7}} groźbą, presją zmuszać kogoś do czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Trzeba go było kijem napędzać do nauki. Nie sposób go było kijem nagnać do pracy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • napędzić — dk VIa, napędzićdzę, napędzićdzisz, napędzićpędź, napędzićdził, napędzićdzony napędzać ndk I, napędzićam, napędzićasz, napędzićają, napędzićaj, napędzićał, napędzićany 1. «pędząc, goniąc przed sobą zgromadzić w jakimś miejscu; zapędzić, zagnać… …   Słownik języka polskiego

  • naganiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, naganiaćam, naganiaća, naganiaćają, naganiaćany {{/stl 8}}– nagonić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, naganiaćnię, naganiaćni, naganiaćgoń, naganiaćniony, {{/stl 8}}nagnać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa {{/stl 8}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nawiewać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, nawiewaćam, nawiewaća, nawiewaćają, nawiewaćany {{/stl 8}}– nawiać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIb, nawiewaćwieję, nawiewaćwieje, nawiewaćwiał, nawiewaćwiali || reg. nawiewaćwieli, nawiewaćwiany {{/stl 8}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pędzić — ndk VIa, pędzićdzę, pędzićdzisz, pędź, pędzićdził, pędzićdzony 1. «bardzo szybko przenosić się z miejsca na miejsce, bardzo szybko posuwać się naprzód, biec, jechać» Pędzić co sił, co tchu, ile sił w nogach, co koń wyskoczy. Pędzić cwałem,… …   Słownik języka polskiego

  • pilić — ndk VIa, pilićlę, pilićlisz, pil, pilićlił, pilićlony pot. «naglić, przynaglać; napędzać, popędzać kogoś do czegoś» Pilić kogoś do drogi. Robota pili. Terminy pilą …   Słownik języka polskiego

  • poruszać — I, poruszaćam, poruszaćasz, poruszaćają, poruszaćaj, poruszaćał, poruszaćany 1. forma ndk czas. poruszyć (p.) 2. ndk «wprawiać w ruch, utrzymywać w ruchu, powodować funkcjonowanie jakiegoś urządzenia, mechanizmu, pojazdu; napędzać» Para porusza… …   Słownik języka polskiego